ISO 9001:2008 KYS Temel Eğitim

ISO 9001:2008 standardının ve uygulamalarının tanıtılması, ISO 9001:2008 sistemi kurulmasının sağlanması Kalite Kavramı, Kalite Sistemi Kavramı, ISO 9001:2008 Standardının Maddelerinin açıklanması konusunda pratik çalışma yaparak kalite yöneticilerine, ISO 9001:2008 uygulayan veya uygulamak isteyenlere ya da firmalarda çalışan personele standart hakkında temel eğitim verilir.

Eğitim Programının İçeriği

Kalite Kavramı
ISO 9001:2008 Standardının Ayrıntılı Olarak Analizi
Süreçlerin Tespiti Ve Oluşturulması
Organizasyon Analizi ve Organizasyon El Kitabı Hazırlanması
Kalite El Kitabının Hazırlanması
Gerekli Prosedürlerin ve Formların Oluşturulması
Talimatların Oluşturulması
Belgelendirme Tetkikine Hazırlık

Sertifika

Eğitim sonunda katılımcılara "ISO 9001:2008 Temel Eğitim Sertifikası" verilmektedir. Eğitim tarihlerini ve ücretlerini öğrenmek için 0 274 223 46 22 numuralı telefonla bizimle irtibata geçebilirsiniz.

ISO 9001:2008 KYS Dokümantasyon Eğitimi

Eğitimin Amacı

Bu eğitimde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi içerisinde yer alan doküman türleri, dokümanların nasıl oluşturulacağı, doküman sınıfları, dokümanlar arasındaki hiyerarşi ve dokümanların kontrolü için oluşturulacak sistemin örnek uygulamalar ve grup çalışmaları ile açıklanması hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılar doküman tipleri, doküman hazırlama esasları ve dokümanların kontrolü hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Katılımcı Özellikleri

Kuruluşların ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin dökümantasyonun kurulmasını, gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilen çalışanlar ve ISO KYS alanında kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler.

Eğitim İçeriği

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Şartları
Doküman Türleri, Tanımları ve Özellikleri
Dokümantasyon Hiyerarşisi
Doküman Statüleri
Dokümantasyonun Planlanması ve Dokümanların Oluşturulması
Dokümanların Kontrolü
Doküman Uygulamaları

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara "ISO 9001:2008 KYS Dökümantasyon Eğitim Sertifikası" verilecektir. Eğitim ücretleri için lütfen 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bilgi alınız.

ISO 9001:2008 KYS İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı

ISO 9001:2008 Standardına göre faaliyet gösteren firmaların Kalite Sistem İç denetimlerini etkin bir şekilde ve sistemlerini geliştirici yönde yapabilecek iç denetçilerini yetiştirmek.

Katılımcı Özellikleri

Kuruluşların yönetici ve kuruluş içi denetim gerçekleştirmesi uygulamalarını yürütmekle görevlendirilecek ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini bilen çalışanlar.

Eğitim İçeriği

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri İncelenmesi
Denetçi Özellikleri ve İletişim
Tetkik türleri
Tetkikin aşamaları
Değerlendirme Sınavı
Tetkikin Planlanması Yıllık ve Detay Denetim Planları
Soru Hazırlama ve Soru Listeleri
Denetim Gerçekleştirme ve Soru Teknikleri
Uygunsuzluk Tanımları ve Uygunsuzluk Raporu
Denetim Raporlaması
Örnek Olay Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları
Uygulama: Ekiplerin kurulması. Önceden dağıtılan örnek olaylar üzerinden senaryolarla tetkikin raporlanması ve kapanış toplantısının yapılması

Sertifika

Eğitim sonunda tüm katılımcılara "ISO 9001:2008 KYS İç Tetkikçi Eğitim Sertifikası" verilecektir. Eğitim ücretleri ve tarihleri için lütfen 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bilgi alınız.

ISO 22000:2005 GGYS Dokümantasyon Eğitimi

Eğitim Amacı :

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon yapısını ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamaktır. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır, etkin ve verimli doküman hazırlama esaslarını uygulamalarla anlatmaktır.

Katılımcılar:

Gıda güvenliği yönetim sistemi kapsamında çalışan, doküman hazırlamaktan sorumlu tüm yöneticiler ve dökümantasyon hazırlama da kendisni geliştirmek isteyen öğrenciler.

Eğitim İçeriği:

Gıda Güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon yapısı,
Gıda Güvenliği El Kitabı,
Görev tanımları,
Prosedürler,
HACCP Planı,
Proses tanımları/haritaları/akışları,
Talimatlar,
Kontrol planları,
Formlar,
Spesifikasyonlar.

Sertifika:

Eğitim sonunda tüm katılımcılara "ISO 22000:2005 GGYS Dökümantasyon Eğitim Sertifikası" verilecektir. Eğitim tarihleri ve ücretleri için lütfen 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bilgi alınız.

ISO 22000:2005 GGYS Baş Denetçilik Eğitimi

Eğitimin Amacı:

IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle ISO 19011 standardı çerçevesinde potansiyel bas denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması için düzenlenen bir eğitimdir. Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin 8 prensibinin açıklanması
Bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaşılması
ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO 19011 in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlaşılması
Kuruluslarin kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artiracak denetçilerin yetiştirilmesi
Tedarikci/ Taseron denetimlerinin etkin gerceklestirilmesi
3. taraf belgelendirme kuruluslarinin denetcileri ile ayni bakis acisi ve bilgi seviyesinin paylaşılması
Profesyonel Kalite Yonetim Sistemi denetcilerinin yetistirilmesi
IRCA 9001:2008 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması

Katılımcı Profili:

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamayı düşünen veya uygulayan kurumlar ile ISO 9001:2008 standardı denetimcisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları, danışmanlar ve denetçilerdir.

Sertifika:

Katılımcının eğitim sürecindeki performansına ve eğitim sonrasında yapılacak olan sınav sonucuna göre başarılı katılımcılara “Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Bu sertifika IRCA onaylı olup uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Eğitim Süresi:

5 gün – Toplam 40 saat
Eğitim tarihleri ve ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

ISO/IEC 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Deney ve kalibrasyon konularında hizmet veren laboratuarlarda yapılan deney/kalibrasyonlara ait raporların ulusal/uluslararası arenada kabul görmesi ve deney/kalibrasyon sonuçlarının kalitesinin teminini sağlamak amacıyla, laboratuarlara kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak amacıyla ilgili standardın şartlarını açıklamaktır.

Katılımcılar:

Laboratuar akreditasyonu konusunda kendini geliştirmek isteyen tüm çalışanlar ve öğrenciler.

Eğitim İçeriği:

ISO/IEC 17025'in laboratuarlar açısından yararları
Kalite Yönetim Sistemleri içerisinde ISO/IEC 17025'in yeri
Laboratuarların ISO/IEC 17025'e göre akreditasyon süreci
ISO/IEC 17025 standardının madde madde açıklanması (örneklerle)
Yönetim Şartları
Teknik Şartlar

Sertifika:

Eğitim sonunda tüm katılımcılara "ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Temel Eğitim Sertifikası" verilecektir. Eğitim tarihleri ve ücretleri için 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitimin Amacı:

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Standardına ve yasal mevzuatlara uygun bir çevre Yönetim Sistemi kurmak, geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, standardın istediği minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
ISO 14001:2004 ÇYS Standartlarının ISO 9001 KYS standartları ile bağlantısı konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

Katılımcılar:

Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, kalite ve çevre sorumluları, ve çevre yönetim sistemi konusunda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler

Eğitim İçeriği:

Çevre Yönetim standartlarının gelişimi
ISO 14001:2004 standardı maddelerinin incelenmesi
ÇYS yönetim sisteminin amaç ve hedefleri, ÇYS programı bilgilendirme ve örnek uygulaması
Çevre boyutları değerlendirme yöntemleri
Acil durum planı
Kanuni ve diğer şartların takibi
Soru ve cevaplar
Belgelendirme Sürecinin Anlatımı

Sertifika:

Eğitim sonunda tüm katılımcılara "ISO 14000:2004 Çevre Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikası" verilecektir. Eğitim ücretleri için lütfen 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bilgi alınız. Eğitim ücretlerine, Eğitim Dokümanları ve içecek ikramlarımız dâhildir.

ISO 9001:2008 KYS Baş Denetçilik Eğtimi

Eğitimin Amacı:

IRCA tarafından tanınan onaylı bir eğitimle ISO 19011 standardı çerçevesinde potansiyel bas denetçi ve denetçilerin eğitim gerekliliklerinin karşılanması ve katılımcılara kalite denetimlerinde kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazandırılması için düzenlenen bir eğitimdir. Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Bu eğitimin içeriği ve kazandıracakları şöyle özetlenebilir:

Bir kalite yönetim sisteminin amacının tanımlanması ve kalite yönetiminin 8 prensibinin açıklanması

Bir denetimin içeriğine uygun olarak ISO 9001:2008 standardı gerekliliklerinin anlaşılması
ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO 19011 in amacının, içeriğinin ve birbirleriyle olan ilişkilerinin anlaşılması
Kuruluslarin kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artiracak denetçilerin yetiştirilmesi
Tedarikci/ Taseron denetimlerinin etkin gerceklestirilmesi
3. taraf belgelendirme kuruluslarinin denetcileri ile ayni bakis acisi ve bilgi seviyesinin paylaşılması
Profesyonel Kalite Yonetim Sistemi denetcilerinin yetistirilmesi
IRCA 9001:2008 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olma fırsatına sahip olması

Katılımcı Profili:

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulamayı düşünen veya uygulayan kurumlar ile ISO 9001:2008 standardı denetimcisi olmak isteyen tüm sistem sorumluları, danışmanlar ve denetçilerdir.

Sertifika:

Katılımcının eğitim sürecindeki performansına ve eğitim sonrasında yapılacak olan sınav sonucuna göre başarılı katılımcılara “Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi” sertifikası verilecektir.

Bu sertifika IRCA onaylı olup uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Eğitim Süresi:

5 gün – Toplam 40 saat

Eğitim tarihleri ve ücretleri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

GLP Temel Eğitimi

Eğitimin amacı:

İnsan sağlığı veya çevre bakımından çalışmaların yapılacağı veya özelliklerinin belirlenmesi planlanması, yürütülmesi, izlenmesi, kaydı ve raporlanması ile ilgili temel bilgilerin anlaşılmasını, gereken maddelerin inceleneği laboratuar çalışmalarının sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

• GLP Kavramı
• GLP Tarihçesi
• GLP Felsefesi ve Amaçları
• Kavramlar, Terimler ve Tanımlar
• GLP Bölümlerinin İncelenmesi

Sertifika:

Tüm katılımcılara “GLP Temel Eğitim Sertifikası” verilecektir. eğitim tarihleri ve ücretleri için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

GMP Temel Eğitimi
Sorumlu Müdürlük Eğitimi

STY Eğitimi Nedir?

İnsan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin üretiminde hijyenik koşulların sağlanması gerekir. Hijyenik koşulların sağlanması ve üretimin bu koşullarda yapılmasını işletmelerde sağlama görevi 5179 sayılı GIDA KANUNU'yla birlikte sağlama görevi sorumlu teknik yöneticilere (STY) verilmekteydi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı , Gıda ve Yem Kanunu ile Sorumlu Yöneticilik; İstihdamı Zorunlu Personel (İZP) kavramıyla yer değiştirmiştir.

Eğitimin Amacı:

Katılımcılara; kurumlarında mevcut hataları tespit edip önleyebilmesi veya ortadan kaldırabilmesi için gerekli olan bilgilerin örnekler ve uygulamalarla öğretilip; her bir katılımcıyı Sorumlu Müdür olarak yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği:

Sorumlu Yöneticiliğin tarihçesi ve yeni kanunla değişimleri
İstihdamı Zorunlu Personel için özel terim ve tarifler
Gıda Sektöründe, sorumlu müdürün görev, sorumluluk ve yasal yükümlülükleri
İZP'in bilmesi gereken temel bilgiler
İZP'in taşıması gereken vasıflar

Alınan Sertifikanın Önemi

ISO standardının uygulandığı firmalarda, güçlü CV'niz sayesinde tercih edilen olursunuz.
Çok kısa sürede birimler arası terfi etmenize yardımcı olur.
ISO 22000 sistemini uygulayan firmalarda çalışmaya başladığınızda,uyum sürecinizin kısalmasına yardımcı olur.

Katılımcı Profili:

Tüm Gıda Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği ve Veterinerlik Bölümü Öğrencileri
Tüm Biyoloji ve Kimya Bölümü Öğrencileri
Mezuniyetten sonra gıda danışmanı olmak isteyen tüm öğrenciler.
Bu Bölümlerden Mezun Olan Tüm Gıda sektöründe Çalışanlar

Eğitimin Süresi

1 Gün -8 saat
Eğitim tarihleri ve ücretleri konusunda bilgi almak için 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bizimle irtibata geçiniz.

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi

Kuruluşumuz 4857 sayılı İş Kanunu hükmü gereği oluşan yeni anlayış ve beklentiler doğrultusunda ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere, kuruluşumuz faaliyetlerine İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığını da ilave ederek bu alanda oluşan ihtiyaçlara tek elden çözüm üretmeye başlamıştır.

Kuruluşumuz işletmelerin aynı zamanda bir yasal zorunluluk olan bu ihtiyaçlarını bir bütün olarak ele almış, kaliteli ve güvenli hizmeti sunmanın yanı sıra kolay ulaşabilir kılmıştır.

T.C. İŞ KANUNU (KANUN NO 4857. ) MADDE 77 ‘ YE GÖRE

“İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. Yapılacak eğitimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Bu maddeye göre, firma çalışanlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İSG Uzmanları tarafından onaylı Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimini almaları gerekmektedir.

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi kapsamında yer alan konu başlıkları aşağıdaki gibidir:

Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları
İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve iş yerindeki riskler / İş risk değerlendirmesi
Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
Kişisel koruyucu alet kullanımı
Ekranlı ekipmanlarla çalışma
Uyarı işaretleri
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
Temizlik ve düzen
Yangın olayı ve yngından korunma
Termal konfor şartları
Ergonomi
Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İşyeri stresi
Kazalar

Eğitimlerimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uzmanları tarafından verilmektedir. Eğitim sonunda Değerlendirme sınavı uygulanır. Tüm katılımcılara İş Güvenliği Eğitim Başarı Sertifikası yada Katılım Sertifikası düzenlenir.

Eğitim tarihleri, ücretleri ya da firmanıza özel hazırlanacak eğitimlere fiyat teklifi için 0 274 223 46 22 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.

Temel İlkyardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığının 18.03.2004 tarih ve 22406 sayılı “İlk yardım Yönetmeliği” kapsamında yer alan ilgili maddelere göre:

Madde 2: Bu yönetmelik; eğitimi alacak olan bütün kamu ve kuruluşlarını, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişileri ikdisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalışan kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Madde 16: Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için 1, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde her on personel için 1 olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezlerden en az “Temel İlk yardım Eğitimi” sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.

Madde 29: İlk yardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295. Maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

İlk yardım Eğitimi yasal zorunluluktan ziyade bir sorumluluktur. Doğru ve zamanında yapılan ilk yardım uygulaması çoğu zaman hayat kurtarır. İlk yardım bilinçli olarak yapıldığında sakatlanmalar ve ölümlerin önüne geçilerek tıbbi müdahale sağlanması için gereken zaman kazandırılmaktadır.

Genç Danışmanlık olarak, kurumunuzda çalışan yönetmelikte belirtilen sayıda personele Temel İlk yardım Eğitimleri düzenlenmesi, eğitim sonunda başarılı olanlara Bakanlık adına İl Sağlık Müdürlüğü'nden onaylı “İlk yardımcı Sertifikası” alma konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Eğitim tarihleri, ücretleri veya firmanıza özel hazırlanacak eğitim fiyat teklifi için bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Katılımcılara geçmişten gelen geleneksel yönetim anlayışı ile batıdan örneklenen yönetim anlayışının olumlu ve olumsuz yönleri açıklanarak kurumlarına özel uygulanabilir.”Sistem Liderliği Modeli”ni oluşturmaları için yol gösterilmektedir.

Beden Dili ve Kişisel İmaj

Katılımcıların, duygu ve düşüncelerinin yansıması olan beden dilini, doğru iletişim kurabilmede kullanmalarını sağlamak ve insanların iletişimlerinde beden dilinin ne boyutta etkili olduğunu göstermektir.

Takım Çalışması

Basarının zeminini hazırlayan doğru yapılanmış ekipler oluşturarak, kurumlarda basarının sürekliliğini sağlamak, ekip bilincinin oluşmasına ortam hazırlamak ve birlikte çalışmanın keyifli yönlerini katılımcılara uygulamalarla göstererek bir ekip olabilmenin avantajlarını - yöntemlerini aktarmaktır. Unutmayın! Bir zincir en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.

Zaman Yönetimi

Katılımcıların sosyal hayatlarındaki ve kariyerlerindeki hedeflerine daha kolay ulaşabilmeleri için hayat dengelerini daha kolay sağlayabilmeleri için herkese eşit olarak verilmiş tek şeyin, yani; zamanın, bilinçli, doğru ve verimli kullanılmasının öğretilmesidir.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerle dolaylı veya doğrudan iletişim kuran kurum çalışanlarının, ilişkileri daha iyiye götürmesine destek vermek ve olası çıkabilecek sorunlara karsı önlem almalarını sağlamak ayrıca katılımcıların ve çalıştıkları kurumların sektörlerinde fark oluşturabilecek ipuçları verilerek daha da başarılı olmalarına zemin hazırlamaktır.

Problem Çözme

Katılımcıların özel hayatlarında ve profesyonel iş hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunlara sistematik yaklaşmasını sağlayarak, uygulanabilir çözümler üretmesine yardımcı olmak ve katılımcılara sorun çözme konusunda yetkinlik kazandırmaktır.

Müzakere Teknikleri

İşletmeler açısından her geçen gün biraz daha önemli hale gelen müzakerelerde en çok faydayı sağlayacak yetkinlikte bilgi ve yeteneğe sahip personelin yetiştirilmesi, her kademede yönetici ve personelin müzakere becerilerinin geliştirilmesi ve değişik konularda değişik müzakere yöntemlerinin çok yönlü olarak ele alınmasıdır.

Satış Teknikleri

Satış bir yarıştır; saniyenin binde biri farkla rakibinin önüne geçen satış uzmanı, müşteriyi kazanır ve büyük ödülü alır. Bu anlayışla kurumların satış departmanlarına, satısını yaptıkları ürünler veya hizmete farklı bir bakış açısı kazandırarak, amaca daha sağlıklı ve kalıcı ulaşmayı sağlamak ve satış sürecini müşteri memnuniyeti ile devam ettirmelerine yardımcı olmaktır.

NLP Yöntemleriyle Satış

Katılımcılara kendilerini ve diğer insanları daha kolay tanımayı, kendimizi nasıl ifade ettiğimizin farkına varmayı ve insanların kendine özgü dilini anlayarak onların anladığı dilde iletişim kurabilmeyi hedeflemektedir. Bu becerilere sahip olan kişilerin satış sürecini daha eğlenceli ve pratik bir hale getirdikleri uygulamalarla öğretilmektedir.

Sunum Teknikleri

Katılımcıların etkili sunum planlama- hazırlama - uygulama becerilerinin geliştirilmesi; sunumda ve topluluğa hitabette efektif ses ve nefes kullanımı; topluluk karşısında anlaşılır, etkileyici ve ikna edici konuşma, topluluğun dikkatini sunum boyunca ayakta tutabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.

Toplantı Yönetimi

Toplantıların, kurum ve çalışanlar adına verimli olabilmesi için; sağlıklı planlanıp, etkin sürdürülüp, sonuç vermesi gerekir. Bu gereklilik doğrultusunda katılımcılara toplantıların verimli sonuçlanabilmesi için planlama, etkin dinleme ve konuşma, öneri hazırlama ve sunma, kararların raporlanarak hayata geçirilmesi konularında yetkinlik kazandırmak veya var olan yetkinliklerini sistematik bir şekilde güçlendirilir.

ISO 22000:2005 GGYS İç Tetkikçi Eğitimi

Eğitimin Amacı :

ISO 22000 Gıda Guvenliği Yönetim Sistemi Standardı'na göre kurulmuş bir sistemin iç denetimlerinin ISO 19011 kılavuzunu dikkate alarak uygun ve etkin bir şekilde denetleyerek sistemin iyileştirilmesi için geri besleme sağlayacak iç denetçilerin yetiştirilmesine yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim interaktif olarak, grup çalışmaları ile desteklenerek gerçekleştirilmekte ve anlayışın pekiştirilmesi için genel örnekler verilmektedir. Eğitim sonunda, katılımcılar, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre kurulmuş bir sistemin iç denetiminin etkin bir şekilde yapılması konusunda bilgi edineceklerdir.

Eğitim Kapsamı :

TS EN ISO 22000 Standardı Maddelerinin Tetkikçi Gözüyle Yorumlanması
TS-EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı
Tetkik Çeşitleri
Tetkikin Faydaları
Tetkikin Yönetimi
Tetkikin Planlanması
Soru Listelerinin Hazırlanması
Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı
Tetkik Görevlisi Sorumlulukları
Vaka Analizleri ve Örnek Tetkik Çalışmaları

Katılımcılar :

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi iç denetimlerinin yapılmasında görev alacak veya kendi geçirecekleri denetimlerde uygulanan denetim yöntemlerini bilerek daha etkin geri besleme almayı amaçlayan katılımcılar, ISO22000 konusunda denetçi olarak kendini geliştirmek isteyen herkes.

Sertifika :

Eğitimi sonunda katılımcılara "ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ SERTİFİKASI" verilecektir. Eğitim tarihleri ve ücretleri hakkında bilgi almak için 0 274 223 46 22 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Diğer Eğitimlerimiz...
Yakında..