Destek Hattı:

05333982013

HİZMET DETAY

Çevre Ölçüm Hizmetleri

Çevre Ölçüm Hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği, yapılan baca gazı ölçümü; işletme içerisinde biriken, kirliliğe neden olabilecek gazların atıldığı bacalarda gerçekleştirilir. Yönetmelik, Ek-1 ve Ek-5 bölümlerinde çeşitli kimyasal kirleticiler ve bunlara karşılık gelen sınır değerler verir. Sınır değeri olan kirletici işletmede yer alır ve baca ile gaz olarak atılır ise bu bacada, o kirleticinin sınır değeri sağladığı ölçüm raporu hazırlatılarak ortaya konmalıdır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKKY) Madde 14 gereğince işletmelerin, Çevre İznine esas emisyon ölçüm raporunun tarihini esas alınarak, her iki yılda bir rapor hazırlamaları zorunludur. Söz konusu raporların, yalnızca yetkili merciden talep olması halinde veya denetim esnasında sunulması, aksi takdirde işletmede bir kopyasının bulunması yeterlidir. Teyit zorunluluğunu yerine getirmediği tespit edilen işletmelerin Çevre İzni iptal edilir.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.