Destek Hattı:

05333982013

HİZMET DETAY

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre Danışmanlık Hizmeti

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi değerlendirmeye alır, kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda  GENÇ GRUP ÇEVRE  tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak Çevre İzni Kapsam dışı Yazısı alınmakta olup, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri tarafımızdan eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirilmektedir.

ABECE Çevre olarak TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahip bir kuruluşuz, dolayısıyla bizimle çalışacak işletmlerin KOSGEB’e üye olmaları durumunda; Çevre Danışmanlığı kapsamında iki yıl ödemiş oldukları ücretlerin yarısını KOSGEB tarafından geri iade (destek) olarak almaları mümkündür.

ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeleri;

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek2Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Ek-2listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri;yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlıkkuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

GENÇ GRUP ÇEVRE olarak uzman ekibimizle ihtiyaç duyacağınız resmi izin, lisans veya ruhsat işlemleri büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • Çevre Danışmanlığı
 • Çevre İzni
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • Çevre İzin ve Lisansı
 • Atıksu Deşarj İzni ve Ruhsatı
 • Genel Atık Yönetimi
 • Çevre Fizibilite Raporları
 • ÇED Raporları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
 • Toprak Kirliliği ve Temizlenmesi
 • Ruhsat İşlemleri

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.