Destek Hattı:

05333982013

HİZMET DETAY

İSO Begelendirme

İSO Begelendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Bu sistem kurulup uygulandığında firmalar uluslararası platformlarda kendini daha etkin şekilde temsil eder. Bu standart, firmaya kalitenin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamış olur.

Tüm çalışanlarla birlikte yürütülen bu sitem;

  • Çalışanın daha verimli olmasından,
  • Bir sorun oluştuğunda kimle iletişim kurulacağına,

Sorunun hangi ürün basamağından kaynaklandığını tespit etmeye kadar her konuda net bir bilgiler sunar.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi;  firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar.  Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur. ISO 14001:2015 firmaların resmi kurumlarla olan çevre ile ilgili yasal süreçlerinde firmaya kolaylık sağlar.

  • Yapılan denetimlerle  firma kendi bünyesindeki eksiklikleri görür,
  • Belirlenen eksikliklere göre hareket eder,

Bu da firmaların örnek bir firma haline gelmesini ve rekabet ortamında bir adım daha ileride olmasını sağlar.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; gıdaların üreticiden tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında ‘’güvenli gıda’’ ilkesini benimsemiştir. ISO 22000:2005 sisteminin düzenli işletilmesi sayesinde firmalar üretim aşamasının tüm kollarına hakim olmanın yanında prestij bakımında bir adım daha öne geçmektedirler. Firma adına herhangi bir olumsuzluk olması durumunda sorunun nerden kaynaklandığını kolayca bulmak bu sistemin tercih edilme sebeplerinin başında gelir.

ISO 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi; bir firmada mesai başlamasından mesai bitimine kadar çalışan personelin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

  • OHSAS da firmalarda iş güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
  • Böylece herhangi olumsuz bir durum söz konusu olduğunda bu sistem sayesinde sıkıntının nereden çıktığı anlaşılarak kök neden analizi ile sorun kaynağı giderilir.

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. 
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

ISO 27001:2013, bilgi teknolojileri taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve değişmesi işletmelerin işlerinin zorlaşmasına sebep olmuş, müşteri kavramını daha da önemli hale getirmiştir. 

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar-Kalite Yönetim Sistemleri; medikal cihaz üreticilerine uygulanır. Yasal şartlara uyum, müşteri memnuniyeti, çalışan verimliliği sağlanması amacıyla bu sistem uygulanır. Standart, firmaların CE (Conformite European= Avrupa Normlarına Uygunluk) işaretini ürünlerinde kullanması için bir ön koşuldur. Bu standart da diğer kalite sistemleri gibi yürüyen sistemde var olan eksiklikleri tespit edip, hızlı şekilde düzeltmeyi amaçlar.

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi; bilgi teknolojileri; internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar. Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da artırmaktadır.

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi;  "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir" şeklinde tanımlanır. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamak olacaktır.

ISO 22301:2014 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir bir standarttır.

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi;  Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından oluşturulan bir standarttır. Standart, enerji verimliliği, enerji güvenliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için organizasyonların sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlamak amacıyla Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için şartları belirtir. İyi bir yönetim her zaman minimum yatırımlarla tasarruf olanakları peşindedir; yani bir enerji yönetim sistemi kurmak, fırsatları tespit etmek ve iyileştirmeleri sürdürmek için doğru yaklaşımı sağlayabilir. Kuruluşların politikaları ile enerjiyi birleştirmekte, enerji tüketimini izlemekte ve iyileştirmeleri kontrol etmektedir.

                                                

 

ISO / TS 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi; ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve gerektiğinde montajı ve servisi için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini tanımlayan bir standarttır. Bu standart otomotiv tedarik zinciri boyunca uygulanmaktadır. IATF 16949 ile otomotiv sektöründeki bilgiler bir araya getirilerek verimlilik, kalite ve niteliğin artırılması, müşteriye daha güvenilir ürünler sunmak amaçlanmaktadır.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi; kurulan tüm organizasyonlar hedeflerini gerçekleştirmek için varlıklarını sürdürmektedir Birçok iç ve dış etken bu kuruluşların hedeflerini etkilemektedir. Bu etkenler, kuruluşların hedeflerine ulaşıp ulaşamayacakları konusunda belirsizliğe neden olmaktadır. Bu belirsizliğin, kuruluşların hedefleri üzerindeki etkisi “risk”dir. Bu nedenle, risk yönetimi tüm organizasyonların geçimini sağlama ve başarısı için merkezi bir konudur. Risk yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması, kuruluşların ilgili hukuki ve düzenleyici gerekliliklere ve uluslararası normlara uymasına yardımcı olur.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi; standardı, risk yönetimini bir organizasyonun başarısının merkezinde planlama, yönetim ve denetim gibi temel süreçlerin samimi bir parçası haline getirmek için bir araç sağlar.

GMP, ürünlerin iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda, kozmetik (deterjan ve temizlik ürünleri dahil) ilaç ve medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Ürünlerin tutarlı bir şekilde üretilmesi ve kontrol edilmesini kapsayan kalite güvencesinin bir parçasıdır. GMP, ürünlerde kalitenin devamlılığını sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi; özel olarak, Avrupa Akreditasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmış uluslararası geçerliliğe sahip bir standarttır. 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve artırmak, sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak, bu hizmetlerin verilmesi için gereken teknik şartları ortaya koymaktadır.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.