Destek Hattı:

05333982013

HİZMET DETAY

İşyeri Sağlık Tetkikleri Hizmeti

İşyeri Sağlık Tetkikleri Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Göre;

İşverenler; her yeni işe başlatacakları personel adaylarının işe giriş öncesinde, tahlil – tetkik ve EK-2 işe uygunluk sağlık raporlarını yaptırmakla / istemekle yükümlüdürler. Bunun amacı o personelin geçmiş hayatındaki sağlık durumunun tespiti ve belgelenmesi, ayrıca sağlık durumunun yapacağı işe uygun olup olmadığını belirlemektir / kayıt altına almaktır. Her işe başlayacak adaylar öncelikle; İşyerlerinin TEHLİKE SINIFLARINA ve adayın yapacağı işin niteliğine göre görüntüleme, laboratuvar ve diğer tahlil ve tetkikleri sağlık merkezimizde yaptıracaklardır. Daha sonra bu sağlık tetkik raporları ile birlikte işe başlayacağı kurumun işyeri hekimine giderek muayene olacaktır. İşyeri hekimi fizik muayene bulguları ile birlikte tetkikleri değerlendirecek ve adayın sağlık açısından işe uygunluğunu / uygun olmadığını belgeleyen EK-2 Sağlık raporunu doldurarak insan kaynaklarına gönderecektir. (Madde 15-1 B-1). İşe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması halinde kuruma, çalışan başına 1350 Tl para cezası uygulanmaktadır.

İşyeri Hekiminin İşe Giriş Periyodik Muayene Formunu (Ek-2) doldurabilmesi için fizik muayene yanında gerekli tahlil ve tetkiklerin de yapılması zorunludur.

Tüm yapılacak testler; Sağlık Bakanlığı’ nın 2016/nisan 54567092 sayılı genelgesinde belirtilen şartlara sahip, İl Sağlık Müdürlükleri’ nce ruhsatlandırılmış (Basit hizmet Laboratuvarı) OSGB’ ler veya hastaneler tarafından yapılır.

İŞE GİRİŞTE SAĞLIK RAPORLARI VEREBİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAZI TESTLERİN YAPILMASI GEREKİR

TETKİKLER Laboratuvar Testleri
Akciğer Grafisi Hematoloji
Odyometri Biyokimya
Sft - Solunum Fonksiyon Testi Seroloji - İmmunoloji
Ekg - Elektrokardiyografi Mikrobiyoloji
Göz Taraması / Muayenesi Toksikoloji
Pnömokonyoz Rapor  
Aşı Uygulamaları  
EK-2 Sağlık Raporu (işyeri hekimi fizik muayenesi ve
tetkik raporları birlikte
değerlendirilerek verilir)

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.