Destek Hattı:

05333982013

HİZMET DETAY

Dahilde İşlem Belgesi Hazırlama Danışmanlığı

Dahilde İşlem Belgesi Hazırlama Danışmanlığı

Dahilde İşleme İzin Belgesi, ihraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin gümrük muafiyeti, kdv muafiyeti ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesini ve yerli alımını sağlayan Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen belgedir.

Gümrük Muafiyetleri

– İthalatta Gümrük Vergisi
– Anti Damping Vergisi
– Ek Mali Yükümlülük
– KDV Muafiyeti
– KKDF İstisnası
– Vergi, Resim ve Harç İstisnası

Ticaret Politikası Önlemleri

  • – Gözetim V.b.

  • – Anti-damping

  • – Sübvansiyon

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alım Şartları

  • – Kapasite raporu sahibi imalatçılar,

  • – Dış ticaret sermaye şirketleri,

  • – Sektörel dış ticaret şirketleri,

  • – Sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir.

DAHİLDE İŞLEM İSİN BELGES İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Belgeler Elektronik ortamda verildiği için, öncelikle yetki alımı gerekir.

1-Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, kuruluştan sonraki adres ve unvan değişikliği gazeteleri ve son yayımlanan gazete) – Ticaret Odası onaylı orj.
2-İmza Sirküleri – noter onaylı
3-Firmaya ait Vergi Mükellefiyet Yazısı – vergi dairesinden orijinal
4-Taahhütname – noterden, asıl (örnekleri aşağıda)
5-İhraç edilecek mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu – Sanayi odası onaylı
6-Firma Tanımlama Formu (örneği aşağıda)
7-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge
8- 12 Aylık SGK Tahakkuk Fişleri ve Tablo Dökümü – fotk (örneği ekte)
9- Fabrikaya ait Son 6 aylık elektrik faturaları – fotk
10-Fabrika Kiralık ise Kira Sözleşmesi (orijinal 1 nüsha)
11-Var ise OKS Belgesi

Detaylı bilgi almak için dahilde işleme ekibimize danışabilirsiniz.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.