Destek Hattı:

05333982013

HİZMET DETAY

Gürültü Maruziyet Ölçümleri

Gürültü Maruziyet Ölçümleri

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Gelişen sanayi ile birlikte endüstride çalışanlar üzerinde ciddi işitme kayıplarına sebep olacak etkenlerin en başında gürültü gelmektedir. Sesin şiddeti,frekansı,maruz  kalma süresi, gürültünün insan sağlığı üzerinde işitme kaybına  sebep olacak etkenlerindendir.İş yerlerinde koruyucu önlemler alınarak  kişinin maruz kaldığı gürültünün seviyesinin minimum düzeye indirilmesi iş verimliliğinin artırılması maliyetin azalması konusunda da önemli hususları  barındırır. Maruziyet Değerlendirmedeki temel tanımlamalar; Gürültü değerlendirme ölçüsü ses basıncı seviyesine dayanan desibel (Db) Gürültü seviyesinin ölçüsü kullanılan ağırlık eğrisine göre dBA ya da dBC İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan duyarlılığı dBA, darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde ise dBC  ölçülür.

Endüstriyel işletmelerde var olan araçların meydana getirdiği gürültü, o işyerinde çalışanlar için ciddi bir SAĞLIK SORUNU oluşturmaktadır.

Ortam gürültü düzeyinin ölçülmesi işletmenin gürültü haritası açısından önemli de olsa kişisel gürültü maruziyetinin bilinmesi esasdır.

Rutin çalışma koşullarında 8 saatlik çalışma süresince kişinin maruz kaldığı gürültünün ortalamasını (Maruziyet etkin değerlerini) vermektedir.

Ölçüm sonuçları

1) Maruziyet sınır değerleri :LEX, 8h = dB (A) ve ppeak = 200 µ Pai

2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = dB (A) ve ppeak = 140 µ Paii

3) En düşük maruziyet etkin değerleri : LEX, 8h = dB (A) ve ppeak = 112 µ Paiii

Olarak değerlendirilmektedir.

Ölçümlerde frekans değerleri de değerlendirilmektedir.

28721 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yayınlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe” göre;

MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti belirler.

Dozimetrik Gürültü Ölçümü: Gürültü Kaydediciler ile kişisel gürültü maruziyetinin ölçülmesi TS ISO 9612,

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.